Маневрист/Стрелочник маневрен

Програма за дългосрочна заетост към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с назначаване на трудов договор на длъжност в поделения за пътнически превози София и Пловдив

Маневрист/Стрелочник маневрен

Програма за дългосрочна заетост към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с назначаване на трудов договор за длъжност „Стрелочник, маневрен” или „Маневрист”, и подпомагане обучението за придобиване на квалификация и правоспособност Маневрист. Предлагат се възможности за едновременно обучение и работа, финансиране на курса за целия период и издръжка при сключване на договор.

Локации: Поделения за пътнически превози София и Пловдив

Дейност на маневриста: извършване на маневрена дейност; подготовка, нареждане и следене на правилното подреждане на маневрените маршрути, съобразно плана за композиране на влаковете.

Дейност на маневрения стрелочник: извършване на маневрена дейност и местна работа в района на гарата; приемане, изпълняване и препредаване на сигнали от маневриста при прикачване и откачване на вагони, и обръщане на стрелките.

Изисквания:

– завършено средно образование;

– правоспособност „Маневрист”, която ще бъде придобита чрез обучение, след сключване на договори с избраните кандидати и дава възможност за заемане на длъжности „Стрелочник, маневрен” или „Маневрист”. Програмата на курса включва теоретично обучение и производствена практика.

През време на обучението, в сроковете според учебната програма „БДЖ-ПП“ ЕООД, ще заплаща месечна издръжка на обучаемите. След успешно завършване на обучението си, избраните кандидати се задължават да постъпят на работа и да работят в системата на „БДЖ -ПП“ ЕООД за срок от 3 /три/ години на длъжност „Стрелочник, маневрен” или „Маневрист”;

– медицинско свидетелство и удостоверение за психологическа пригодност за заемане на длъжността (издадени преди стартиране на обучението).

Предлагаме:

– финансиране на курса за целия период на обучение и месечна издръжка;

– придобиване на професионален опит;

– възнаграждение, съответстващо на задълженията и отговорностите на позицията;

– коректност в трудовите отношения;

– пакет социални придобивки;

– ползване на почивните бази на дружеството;

– осигуряване на железопътна карта за пътуване от местоживеене до месторабота.

Мотивационни писма и автобиографии изпращайте на имейл hr@bdz.bg или в Човешки ресурси към поделенията в страната:

– гр. София 1202, бул. „Мария Луиза” № 102 за Поделение за пътнически превози София, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате /за кандидати за гр. София/;

– гр. Пловдив 4002, бул. „Васил Априлов” № 3, за Поделение за пътнически превози Пловдив, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате (за.кандидати.за.гр.Пловдив).

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.