За регистрация във форума и други въпроси пишете на имейл: инфо [at] локомотив.бг

ПНЕВМАТИЧНА УРЕДБА НА ЛОКОМОТИВ СЕРИЯ 61

В този раздел са поместени дискусиите и техническите описания на двете серии маневрени ел. локомотиви в БДЖ - произведените у нас на базата на минни локомотиви серия 60 и доставените през 1994 г. от "ШКОДА" локомотиви серия 61.

Модератори: amon, Глобални модератори

POWERa
Мнения: 12
Регистриран на: Сря Фев 01, 2006 10:44 pm
Местоположение: София, България

ПНЕВМАТИЧНА УРЕДБА НА ЛОКОМОТИВ СЕРИЯ 61

Мнение от POWERa »

ПМЕВМАТИЧНА УРЕДБА НА МАНЕВРЕНИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛОКОМОТИВ СЕРИЯ 61

ПНЕВМАТИЧНАТА УРЕДБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ МАНЕВРЕН ЛОКОМОТИВ СЕРИЯ 61 СЕ СЪСТОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ГРУПИ УРЕДИ:
-ЗА НАБАВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА СГЪСТЕНИЯ ВЪЗДУХ;
-ЗАХРАНВАЩ ВЪЗДУХОПРОВОД;
-СПИРАЧНА СИСТЕМА;
-КОМАНДНА КАБИНА;
-ТОКОПРИЕМНИК И ГЛАВЕН ВЪЗДУШЕН ПРЕКЪСВАЧ;
-ПЯСЪЧНА ИНСТАЛАЦИЯ;
-ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ;
ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ПНЕВМАТИЧНИТЕ АПАРАТИ СА МОНТИРАНИ НА ПНЕВМАТИЧНОТО ТАБЛО В ПРЕДНАТА ЧАСТ ДО КОМПРЕСОРА.НА ДВАТА ПУЛТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В КАБИНАТА СА РАЗПОЛОЖЕНИ УРЕДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СПИРАЧНАТА СИСТЕМА, КОНТРОЛНИТЕ МАНОМЕТРИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПНЕВМАТИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ.
ЛОКОМОТИВА СЕ ЗАХРАНВА СЪС СГЪСТЕН ВЪЗДУХ ОТ ДВА ДВУСТЪПАЛНИ, ТРИЦИЛИНДРОВИ КОМПРЕСОРА ТИП 3 DSK 100. ТЕ СА РАЗПОЛОЖЕНИ В ПРЕДНАТА И ЗАДНАТА ЧАСТ НА ЛОКОМОТИВА. ВЪЗДУХЪТ, СГЪСТЕН ДО ВТОРАТА СТЕПЕН НА КОМПРЕСОРИТЕ ДО 0,95 MPA, СЕ ПОДАВА ПРЕЗ МАСЛООТДЕЛИТЕЛИТЕ 941/1,2 , СЪЕДИНИТЕЛНИТЕ РЪКАВИ 947/1,2 , ПРДПАЗНИТЕ ВЕНТИЛИ 928/1,2 (РЕГУЛИРАНИ НА 1MPA ), ЕДНОПОСОЧНИТЕ ВЕНТИЛИ 922/1,2 И КРАНОВЕТЕ 953/1, 2 В ПАРАЛЕЛНО РАЗПОЛОЖЕНИ ГЛАВНИ ВЪЗДУШНИ РЕЗЕРВОАРИ 902/1,2,3,4 С ОБЕМ 2X (2 Х 250L). АВТОМАТИЧНОТО ВЛКЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОМПРЕСОРИТЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ РЕЛЕТО ЗА НАЛЯГАНЕ S501. ПО ТОЗИ НАЧИН В ГЛАВНИТЕ ВЪЗДУШНИ РЕЗЕРВОАРИ СЕ ПОДЪРЖА НАЛЯГАНЕ В ГРАНИЦИТЕ ОТ 0,7 ДО 0, 95 MPA. КОНДЕНЗАТЪТ ОТ ГЛАВНИТЕ ВЪЗДУШНИ РЕЗЕРВОАРИ СЕ ИЗПУСКА ЧРЕЗ ПНЕВМАТИЧНОТО УПРАВЛЯЕМИ ВЕНТИЛИ 927/1,2 .ТЕ СА ПРЕДПАЗЕНИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ ОТ ЕЛЕКТИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛИ Е211 Е212 С МОЩНОСТ 50W. ГЛАВНИТЕ ВЪЗДУШНИ РЕЗЕРВОАРИ СА ЗАЩИТЕНИ ОТ СВРЪХ НАЛЯГАНЕ ЧРЕЗ ПРЕДПАЗНИТЕ ВЕНТИЛИ 928/3, 4 РЕГУЛИРАНИ ЗА НАЛЯГАНЕ 1MPA.
КОГАТО ЕЛЕКТРОВОЗА НЕ Е ПОД НАПРЕЖЕНИЕ И Е БЕЗ ЗАПАС ОТ СГАСТЕН ВЪЗДУХ, НЕОБХОДИМИЯТ ВЪЗДУХ ЗА ВДИГАНЕ НА ТОКОПРИЕМНИКА И ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУШЕН ПРЕКЪСВАЧ СЕ НАБАВЯ ОТ СПОМАГАТЕЛНИЯТ КОМПРЕСОР 901, МОНТИРАН В ЗАДНАТА ЧАСТ ДО КАБИНАТА,ТОИ СЕ ЗАДВИЖВА ОТ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ЗАХРАНВАН С НАПРЕБЕНИЕ ОТ АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ.ВЪЗДУХЪТ ОТ СПОМАГАТЕЛНИЯ КОМПРЕСОР ПРЕЗ ЕДНОПОСОЧНИЯТ ВЕНТИЛ 923/2 ПЪЛНИ ВЪЗДУШНИЯТ РЕЗЕРВОАР 906 С ОБЕМ 10L. СПОМАГАТЕЛНИЯТ КОМПРЕСОР СЕ ИЗКЛЮЧВА ОТ РЕЛЕТО ЗА НАЛЯГАНЕ S502 ПРИ ДОСТИГАНЕ НА НАЛЯГАНЕ В РЕЗЕРВОАРА 906 ДО 0,8 MPA. ПРЕДПАЗНИЯТ ВЕНТИЛ 928/5 (РЕГУЛИРАН НА 1MPA) ПРЕДПАЗВА РЕЗЕРВОАРА 906 ОТ СВРЪХ НАЛЯГАНЕ.
ОТ ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУШЕН РЕЗЕРВОАР ЧРЕЗ ВЪЗДУХОПРОВОДА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ СЕ ЗАХРАНВАТ СЛЕДНИТЕ АПАРАТИ:
-КРАНМАШИНИСТИТЕ 913/1,2 ЗА АВТОМАТИЧНАТА СПИРАЧКА НА ДВАТА ПУЛТА ПРЕЗ ЗАТВОРИТЕЛНИТЕ КРАНОВЕ 956/1,2 И ФИЛТРИТЕ 936/1,2;
-КРАНМАШИНИСТИТЕ ЗА ДИРЕКНАТА СПИРАЧКА 914/1,2 ПРЕЗ КРАНОВЕ 958/1,2;Щ
-РЕЗЕРВОАРЪТ ЗА КОМАНДЕН ВЪЗДУХ 904 С ОБЕМ 120L ПРЕЗ КРАНА 956, ФИЛТЪРА 937/1, РЕГУЛАТОРА 920/2 (0,47MPA) И ЕДНОПОСОЧНИЯТ ВЕНТИЛ 923/3;
-ТОКОПРИЕМНИКА ,ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУШЕН ПРЕКАСВАЧ И ВЪЗДУШНИТЕ СВИРКИ 929 И 930 ПРЕЗ КРАНА 959, ФИЛТЪРА 937/1, ЕДНОПОСОЧНИЯТ ВЕНТИЛ 923/1 И РЕЗЕРВОАРА 906. ТЕЗИ ЕЛЕМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАХРАНВАТ СЪС СГЪСТЕН ВЪЗДУХ И ОТ СПОМАГАТЕЛНИЯТ КОМПРЕСОР 901;
-ПНЕВМАТИЧНИТЕ ВЕНТИЛИ 926/1,2 НА ПЯСАЧНАТА ИНСТАЛАЦИЯ ПРЕЗ КРАНА 961 И ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИТЕ ВЕНТИЛИ У 131 , У 132 НА СЪЩАТА ИНСТАЛАЦИЯ ПРЕЗ РЕГУЛАТОРА 950 (0,7 MPA);
-ЗАПАСНИЯТ РЕЗЕРВОАР 903 (200L) ЗА АВТОМАТИЧНАТА СПИРАЧКА И ПРЕВОДАЧЪТ НА НАЛЯГАНЕ 912 ПРЕЗ КРАНА 965/1;
-СЪЕДИНИТЕЛНИТЕ ГЛАВИ 952/1,2 , ПРЕЗ КРАНОВЕТЕ 963/1,2 ЗА СЛУЖЕБНИ НУЖДИ В МАШИННИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ИЛИ ЧРЕЗ ВЪНШНО ЗАХРАНВАНЕ;
-СЪЕДИНИТЕЛНИТЕ РЪКАВИ 945/1,2 ОТ ДВЕТЕ ЧЕЛНИ СТРАНИ НА ЛОКОМОТИВА ПРЕЗ КРАНОВЕТЕ 951/1,2;
-КРАНЪТ 973 ЗА СЛУЖЕБНИ НУЖДИ.
НА ЗАХРАНВАЩИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОД Е МОНТИРАНО КОНДЕНЗАТОРНОТО ГЪРНЕ 939.
СПИРАЧНАТА СИСТЕМА НА ЛОКОМОТИВА СЕ СЪСТОИ ОТ:
-АВТОМАТИЧНА ВЛАКОВА СПИРАЧКА;
-ЕЛЕКРОПНЕВМАТИЧНА СПИРАЧКА, УПРАВЛЯВАНА ЧРЕЗ КОНТРОЛЕРА;
-ДИРЕКНА СПИРАЧКА;
-РЪЧНА СПИРАЧКА.
АВТОМАТИЧНАТА ВЛАКОВА СПИРАЧКА СЕ ИЗПОЛЗВА, КОГАТО ЛОКОМОТИВА Е НАЧЕЛО И ВОЗИ ВЛАК (МАНЕВРЕН СЪСТАВ) ИЛИ Е ВКЛЮЧЕН В СЪСТАВА МУ.В ЗАВИСИМОСТ ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОЛОЖЕНИЕТО НА РЪКОХВАТКАТА НА КРАНМАШИНИСТА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ДЕИСТВИЯ.

ЗАРЕЖДАНЕ
РЪКОХВАТКАТА НА КРАНМАШИНИСТ 913 (KNOORR-D2) НА ПУЛТА, ОТ КОИТО СЕ УПРАВЛЯВА ЛОКОМОТИВЪТ, СЕ ПОСТАВЯ НА ПОЛОЖЕНИЕ “ПЪТУВАНЕ” (ДРУГИЯТ КРАНМАШИНИСТ Е НА ПОЛОЖЕНИЕ “ОЗОЛИРАНО” ). ТОГАВА ВУЗДУХЪТ ОТ ГЛАВНИТЕ ВЪЗДУШНИ РЕЗЕРВОАРИ, РЕДУЦИРАН ОТ ВГРАДЕНИЯ В КРАНМАШИНИСТА РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ,ПЪЛНИ ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОД ДО 0,5MPA ПРЕЗ КРАНА 957/1 ИЛИ 957/2 И КОНДЕНЗАТОРНОТО ГЪРНЕ 938/1 ИЛИ 938/2. ПРИ ТАЗИ КОМАНДА ФУНКЦИОННИЯТ ВЕНТИЛ 909 (KE 1 C SL) РЕАГИРА КАТО СЪЗДАВА ВРЪЗКА НА ГЛАВНИЯТ РЕЗЕРВОАР С ПОМОЩНИЯТ РЕЗЕРВОАР 905/3 (25L) И С КОМАНДНАТА КАМЕРА НА РЕГУЛИРУЕМОТО РЕЛЕ –ВЕНТИЛ 910 (DAKO D1) ПРЕЗ ДВОИНООТБИВАЧНИЯТ ВЕНТИЛ 925/1 И НА РАЗХЛАБИТЕЛНИЯТ ВЕНТИЛ 915 С АТМОСФЕРАТА. РЕЛЕ-ВЕНТИЛЪТ 910 СВЪРЗВА КОМАНДНАТА КАМЕРА (CB) НА ПРЕВОДАЧА НА НАЛЯГАНЕ 912 (DU 22) С АТМОСФЕРАТА. ПРЕВОДАЧЪТ СВЪРЗВА СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ 918/1,2,3,4 НА ДВЕТЕ ТАЛИГИ С АТМОСФЕРАТА ПРЕЗ КУПЛУНГИТЕ 946/1,2, КРАНОВЕТЕ 962/1,2 И ДВОИНООТБИВАЧНИЯТ ВЕНТИЛ 925/5-СПИРАЧКАТА Е РАЗХЛАБЕНА, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ НЕ Е ЗАДЕИСТВАНА ДИРЕКТНАТА ИЛИ ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНАТА СПИРАЧКА.
ЗАРЕЖДАНЕТО МОЖЕ ДА СЕ УСКОРИ, КАТО РЪКОХВАТКАТА НА КРАНМАШИНИСТА СЕ ПОСТАВИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ НА ПОЛОЖЕНИЕ “УДАРНО ПЪЛНЕНЕ”. ТОГАВА ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОД СЕ ЗАРЕЖДА ДО НАЛЯГАНЕ , ПО-ГОЛЯМО ОТ 0,5MPA, И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА РЪКОХВАТКАТА “ПЪТУВАНЕ “, КРАНМАШИНИСТА ОТСТРАНЯВА АВТОМАТИЧНО ПРЕПЪЛВАНЕ И ДОПЪЛВА ЗАГУБИТЕ В ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОД.

ЗАДЪРЖАНЕ
ТО МОЖЕ ДА СЕ ОСАЩЕСТВИ ПО ДВА НАЧИНА-СТЕПЕННО ИЛИ ВНЕЗАПНО.ПРИ ИЗМЕСТВАНЕ НА РЪКОХВАТКАТА НА “СТЕПЕННО ЗАДЪРЖАНЕ” КРАНМАШИНИСТА ПОНИЖАВА НАЛЯГАНЕТО В ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОТ ОТ 0,5-0,34MPA И ЗА ВСЯКА СТЕПЕН НА ЗАДЪРЖАНЕ ДОПЪЛВА ЗАГУБИТЕ В ПРОВОДА. ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА РЪКОХВАТКАТА НА ПОЛОЖЕНИЕ “ВНЕЗАПНО ЗАДЪРЖАНЕ”, ПРИ ЗАДЕИСВАНЕ НА КЛАПАНИТЕ ЗА “ВНЕЗАПНО ЗАДЪРЖАНЕ” 917/1 ИЛИ 917/2, ПРИ ЗАДЕИСТВАНЕ НА УСТРОИСТВОТА ЗА БДИТЕЛНОСТ У106, МОНТИРАНО СЛЕД КРАН 955, ИЛИ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ЦЯЛОСТА НА ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВЯ ВНЕЗАПНО ЗАДЪРЖАНЕ-НАЛЯГАНЕТО В ПРОВОДА СПАДА БЪРЗО ДО 0. ПРИ ПОНИЖАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО В ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОТ ФУНКЦИОННИЯТ ВЕНТИЛ 909 СВЪРЗВА ПОМОЩНИЯТ РЕЗЕРВОАР 905/3 С КОМАНДНАТА КАМЕРА НА РЕЛЕ-ВЕНТИЛЪТ 910 ПРЕЗ РАЗХЛАБИТЕЛНИЯТ ВЕНТИЛ 915 И ДВОИНО ОТБИВАЧНИЯТ ВЕНТИЛ 925/1, ДОКАТО НАЛЯГАНЕТО В НЕЯ ДОСТИГНЕ СТОИНОСТ, СЪОТВЕТСВАЩАНА НА ПОНИЖЕНОТО НАЛЯГАНЕВ ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОТ. РЕЗЕРВОАРЪТ 908/1 (2,5L) РАЗШИРЯВА ОБЕМА НА КОМАНДНАТА КАМЕРА НА РЕЛЕ-ВЕНТИЛА 910.
РЕЛЕ-ВЕНТИЛЪТ 910 НАПЪЛВА КАМЕРАТА CB НА ПРЕВОДАЧА 912 ДО НАЛЯГАНЕ, СЪОТВЕТВАЩО НА УСТАНОВЕНОТО В КОМАНДНАТА МУ КАМЕРА, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЗАДАДЕНОТО (0,08-0,38 MPA) ЧРЕЗ ПОДВИЖНАТА ОПОРА НА ЛОСТА В САМИЯТ АПАРАТ. НАСТРОИКАТА НА ПОДВИЖНАТА ОПОРА СТАВА ЧРЕЗ РЕГУЛИРАЩИ ВИНТОВЕ. ПРЕВОДАЧЪТ 912 СВЪРЗВА ЗАПАСНИЯТ РЕЗЕРВОАР 903 СЪС СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ 918/1,2,3,4 ПРЕЗ ДРОСЕЛА 974 (Ф7 ММ), ДВОИНООТБИВАЧНИЯТ ВЕНТИЛ 925/3, КРАНОВЕТЕ 962/1,2, ДОКАТО НАЛЯГАНЕТО В СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ ДОСТИГНЕ СТОИННОСТА, ЗАДАДЕНА В КАМЕРА CB. ПРИ ВСЯКА СТЕПЕН НА ЗАДЪРЖАНЕ КРАНМАШИНИСТА 913 ПОДЪРЖА ПОСТОЯНО НАЛЯГАНЕ В ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОТ А ФУНКЦИОННИЯТ ВЕНТИЛ 909, РЕЛЕ-ВЕНТИЛЪТ 910 И ПРЕВОДАЧЪТ 912 ОСИГУРЯВАТ ПОСТОЯННО НАЛЯГАНЕ В СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ, КАТО ДОПЪЛВАТ ПРОПУСКИТЕ НА ВЪЗДУХ.

РАЗХЛАБВАНЕ
ОСЪЩЕСТВЯВА СЕ ПО ДВА НАЧИНА- СТЕПЕННО И ПЪЛНО.ПРИ ИЗМЕСТВАНЕ НА РЪКОХВАТКАТА В ПОЛОЖЕНИЕ “СТЕПЕННО РАЗХЛАБВАНЕ” КРАНМАШИНИСТА 913 ПОВИШАВА НАЛЯГАНЕТО В ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОТ ОТ 0.34 ДО 5 MPA И ЗА ВСЯКА СТЕПЕН НА РАЗХЛАБВАНЕ ДОПЪЛВА ЗАГУБИТЕ. ПЪЛНО РАЗХЛАБВАНЕ СЕ ПОЛУЧАВА , КОГАТО РЪКОХВАТКАТА СЕ ПОСТАВИ НА ПОЗИЦИЯ “ПЪТУВАНЕ” ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ- НА “УДАРНО ПЪЛНЕНЕ” . ПРИ ПОВИШАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО В ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОТ ФУНКЦИОННИЯТ ВЕНТИЛ 909 СВЪРЗВА КОМАНДНАТА КАМЕРА НА РЕЛЕ-ВЕНТИЛА 910 С АТМОСФЕРАТА ДОКАТО НАЛЯГАНЕТО В НЕЯ ДОСТИГНЕ СТОИНОСТ, СЪОТВЕТВАЩА НА ПОВИШЕНОТО МУ НАЛЯГАНЕ.
СЪС СЪОТВЕТСТВАЩА СТОИНОСТ РЕЛЕ-ВЕНТИЛА ПОНИЖАВА НАЛЯГАНЕТО В КАМЕРА CB , А ПРЕВОДА4ЪТ 912 ПОНИЖАЕА НАЛЯГАНЕТО В СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ. ПРИ ВСЯКА СТЕПЕН НА РАЗХЛАБВАНЕ НАЛЯГАНЕТО В ТЯХ СЕ ПОГГЪРЖА ПОСТОЯННО.
КОГАТО ЛОКОМОТИВЪТ Е ВКЛЮЧЕН В СЪСТАВА НА ВЛАК В НЕРАБОТНО СЪСТОЯНИЕ КРАНМАШИНИСТИТЕ 913/1,2 , СЕ ПОСТАВЯТ НА “ИЗОЛИРАНО” ПОЛОЖЕНИЕ.ЧРЕЗ ОБЩАТА РЪКОХВАТКА СЕ ЗАТВАРЯ КРАНЪТ 965/1 , А СЕ ОТВАРЯ 965/2 . ТОВА ОСИГУРЯВА НАПЪЛВАНЕ НА ЗАПАСНИЯТ РЕЗЕРВОАР 903 ОТ ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОТ ПРЕЗ ЕДНОПОСОЧНИЯТ ВЕНТИЛ 923/4, ПРИ КОЕТО АВТОМАТИЧНАТА СПИРАЧНА НА ЛОКОМОТИВА РАБОТИ НОРМАЛНО. ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОТ НА ЛОКОМОТИВА СЕ СВЪРЗВА С ДРУГИ ВОЗИЛА ЧРЕЗ СЪЕДИНИТЕЛНИТЕ РЪКАВИ АКЕРМАНОВ ТИП 944/1,2,3,4.АВТОМАТИЧНАТА СПИРАЧКА (САМО НА ЛОКОМОТИВА) МОЖЕ ДА СЕ РАЗХЛАБВА ЧАСТИЧНО ИЛИ НАПЪЛНО ЧРЕЗ РАЗХЛАБИТЕЛНИЯТ ВЕНТИЛ 915 (DAK-OL2) . TОВА СТАВА САМО ПРИ СТЕПЕННО ЗАДЪРЖАНЕ (НАЛЯГАНЕТО В ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОТ Е В ГРАНИЦИТЕ 0,32-0,5MPA). РАЗХЛАБИТЕЛНИЯТ ВЕНТИЛ 915 СЕ ЪПРАВЛЯВА ОТ БУТОНИ НА КОМАНДНИЯТ ПУЛТ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ПОДАВА НАПРЕЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИЯТ ВЕНТИЛ У105. ПРИ ПОДАВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ НА У105 РАЗХЛАБИТЕЛНИЯТ ВЕНТИЛ 915 ПРЕКЪСВА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ФУНКЦИОННИЯТ ВЕНТИЛ 909 И РЕЛЕ ВЕНТИЛА 910, КАТО СВЪРЗВА КОМАНДНАТА МУ КАМЕРА С АТМОСФЕРАТА ПРЕЗ ДЮЗА. ТОВА ДОВЕЖДА ДО ПОНИЖАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО В КАМЕРАТА CB И СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ СЪС СТОИНОСТ, КОЯТО ГАВИСИ ОТ ВРЕМЕТО НА НАТИСКАНЕ НА БУТОНА. ПЪЛНО РАЗХЛАБВАНЕ НА СПИРАЧКАТА СЕ ПОСТИГА, АКО БУТОНЪТ СЕ НАТИСКА НЕПРЕКЪСНАТО ОКОЛО 10 СЕКУНДИ. РАЗХЛАБИТЕЛНИЯ ВЕНТИЛ 915 ВЪЗТАНОВЯВА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ФУНКЦИОННИЯТ ВЕНТИЛ И РЕЛЕ ВЕНТИЛА 910 ПРИ ВНЕЗАПН ЗАДЪРЖАНЕ (НАЛЯГАНЕ В ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОТ ПО-НИСКО ОТ 0,32MPA), КОЕТО ВОДИДО НАПЪЛВАНЕ НА СПИРАЧНТЕ ЦИЛИНДРИ ДО МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ , И ПРИ РАЗХЛАБВАНЕ, КОГАТО НАЛЯГАНЕТО , ЗАДАДЕНО ОТ ФУНКЦИОННИЯТ ВЕНТИЛ , СТАНЕ РАВНО НА НАЛЯГАНЕТО В КОМАНДНАТА КАБИНА НА РЕЛЕ ВЕНТИЛА 910.
НОВОТО ПРИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 61 Е, ЧЕ ТЕ СА ОБОРУДВАНИ С СПИРАЧКА, УПРАВЛЯВАНА ПО ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕН ПЪТ ЧРЕЗ КОНТРОЛЕР. ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТАЗИ СПИРАЧКА СА КРАНЪТ 963/3, РЕГУЛАТОРЪТ НА НАЛЯГАНЕТО 921 (0,38MPA), ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИТЕ ВЕНТИЛИ У102 У103, ЕДНОПОСОЧНИЯТ ВЕНТИЛ 924, РЕЛЕТО ЗА НАЛЯГАНЕ S512 (0,15MPA), ДЮЗИТЕ 975 (1,5 MM) И 976 (3,5ММ) И КОМАНДНИЯТ РЕЗЕРВОАР 908/2 (2,5L).РЕЗЕРВОАРЪТ 908/1-ПРИ РАБОТА С АВТОМАТИЧНАТА СПИРАЧКА.ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИЯТ ВЕНТИЛ У103 СЕ ПУСКА ВЪЗДУХ КЪМ РЕЗЕРВОАРА 908/2 ПРЕЗ ДВОИНО ОТБИВАЧНИЯТ ВЕНТИЛ 925/1 КЪМ КОМАНДНАТА КАМЕРА НА РЕЛЕ-ВЕНТИЛЪТ 910, КОГАТО Е ПРЕКЪСНАЛО НАПРЕЖЕНИЕТО НА БОБИНАТА МУ.ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИЯТ ВЕНТИЛ У102 ИЗПУСКА ВЪЗДУХ ОТ РЕЗЕРВОАРА 908/2 КЪМ АТМОСФЕРАТА, КОГАТО Е ПОДАДЕНО НАПРЕЖЕНИЕ НА БОБИНАТА МУ. НА БОБИНАТА НА У102 ЧРЕЗ КОНТРОЛЕРА СЕ ПОДАВА НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ:
--“Х”-ПРЕУСТАНОВЕНО НАБИРАНЕ И СВАЛЯНЕ НА ПОЗИЦИИ;
--“>>”-БАВНО НАБИРАНЕ НА ПОЗИЦИИ;
--“+”-БЪРЗО НАБИРАНЕ НА ПОЗИЦИИ;
ПРЕКЪСВА СЕ НАПРЕЖЕНИЕТО ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ:
--“<<”-СВАЛЯНЕ НА ПОЗИЦИИ;
--“В”-СПИРАНЕ;
--“ST”-ПРЕСТОИ.
НА БОБИНАТА У103 НАПРЕЖЕНИЕТО СЕ ПРЕКЪСВА САМО ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ: “В”-ВИНАГИ И ПРИ “ST”-ПРИ НАЛЯГАНЕ В РЕЗЕРВОАР 908/2, ПО-НИСКО ОТ 0,15 MPA (S 512).KАТО МЕСТИ РЪКОХВАТКАТА ОТ ПОЛОЖЕНИЕ (<<) НА “В” И ОБРАТНО, МАШИНИСТА РЕГУЛИРА НАЛЯГАНЕТО В РЕЗЕРВОАРА 908/2 НА СТЕПЕНИ ОТ 0 ДО 0,38 MPA. СЪЩОТО НАЛЯГАНЕ СЕ УСТАНОВЯВА И В СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ ЧРЕЗ РЕЛЕ ВЕНТИЛЪТ 910 И ПРЕВОДАЧЪТ НА НАЛЯГАНЕТО 912. МЕСТЕИКИ РЪКОХВАТКАТА НА КОНТРОЛЕРА ОТ ПОЛОЖЕНИЕ (<<) НА “Х” И ОБРАТНО, НАЛЯГАНЕТО В РЕЗЕРВОАРА 908/2 И СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ СЕ ПОНИЖАВА НА СТЕПЕНИ ДО 0. ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА РЪКОХВАТКАТА НА КОНТРОЛЕРА НА ПОЛОЖЕНИЕ “ST” ЧРЕЗ ЕЛЕКТРО ПНЕВМАТИЧНИЯТ ВЕНТИЛ У103 И РЕЛЕТО ЗА НАЛЯГАНЕ S 512 В СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ СЕ ПОДЪРЖА НАЛЯГАНЕ 0,15 MPA.
ДИРЕКТНАТА СПИРАЧКА СЕ ИЗПОЛЗВА ГЛАВНО ЗА СПИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ СКОРОСТА НА ЛОКОМОТИВА ПРИ САМОСТОЯТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ. УПРАВЛЯВА СЕ ЧРЕЗ КРАНМАШИНИСТА 914/1 И 914/2 ТИП DAKO W\BP ОТ СЪОТВЕТНИЯТ ПУЛТ.ПРИ ЗАВЪРТАНЕ НА РЪКОХВАТКАТА НАЗАТ КРАНШАВИНИСТА ПЪЛНИ СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ ПРЕЗ ДВОИНООТБИВАЧНИТЕ ВЕНТИЛИ 925/2 И 925/3, ДОКАТО НАЛЯГАНЕТО В ТЯХ ДОСТИГНЕ ДО СТОИНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНО ОТ ПОЛОЖЕНИЕТО НА РЪКОХВАТКАТА (0-0,38MPA). ПРИ ВСЯКА СТЕПЕН НА ЗАДЪРЖАНЕ КРАНМАШИНИСТА ДОПЪЛВА ЗАГУБИТЕ В СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ. ВЪЗДУХ СЕ ПОДАВА И КЪМ РЕЛЕТО ЗА НА ЛЯГАНЕ S515 ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ, ЧЕ ЕЗАДЕИСТВАНА ДИРЕКНАТА СПИРАЧКА. ПРИ ЕДНОВРЕМЕННО ЗАДЕИСТВАНЕ НА ДВАТА КРАНМАШИНИСТА ЗА ДИРЕКНАТА СПИРАЧКА НАЛЯГАНЕТО В В СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ТОЗИ, С КОИТО Е НАПРАВЕНА ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН НА ЗАДЪРЖАНЕ (ДВОИНООТБИВАЧНИЯТ ВЕНТИЛ 925/2)
ПРИ ЗАВЪРТАНЕ НА РЪКОХВАТКАТА НАПРЕД КРАНШИНИСТЪТ 914 СВЪРЗВА СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ С АТМОСФЕРАТА, ДОКАТО НАЛЯГАНЕТО В ТЯХ СЕ ПОНИЖИ ДО НОВОЗАДАДЕНАТА СТОИНОСТ. ПЪЛНО РАЗХЛАБВАНЕ НА ДИРЕКНАТА СПИРАЧКА СЕ ПОЛУЧАВА ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА РЪКОХВАТКАТА В КРАИНО ПРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ.
ПЪЛНОТО РАЗХЛАБВАНЕ НА АВТОМАТИЧНАТА (ОСОБЕНО НА ПОЛОЖЕНИЕ “G” НА ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИЯТ ОБРЪЩАТЕЛ), НА ДИРЕКНАТА И НА ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНАТА СПИРАЧКА МОЖЕ ДА СЕ УСКОРИ ЧРЕЗ ЗАДЕИСТВАНЕ НА РЪЧНИТЕ РАЗХЛАБИТЕЛНИ ВЕНТИЛИ 916/1,2. ТЕ СА СВЪРЗАНИ КЪМ ВЪЗДУХОПРОВОДА ЗА МАНОМЕТРИТЕ 932/1,2 НА СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ. ЧРЕЗ ТЯХ НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗХЛАБЯТ ГОРНИТЕ СПИРАЧКИ, ЗАЩОТО ПРЕВОДАЧЪТ НА НАЛЯГАНЕТО 912 И КРАНМАШОНИСТА ЗА ДИРЕКНАТА СПИРАЧКА ДОПЪЛВАТ ЗАГУБИТЕ В СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ. НАЛЯГАНЕТО В ГЛАВНИТЕ ВЪЗДУШНИ РЕЗЕРВОАРИ И В ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОТ СЕ КОНТРОЛИРА ЧРЕЗ ДВОИНИТЕ МАНОМЕТРИ 931/1,2, МОНТИРАНИ НА ПУЛТОВЕТЕ. ЧРЕЗ РЕЛЕТО ЗА НАЛЯГАНЕ S 513 СЕ БЛОКИРА НАБИРАНЕТО НА ПОЗИЦИИ, ПРИ НАЛЯГАНЕ В ГЛАВНИЯТ ВЪЗДУХОПРОВОТ, ПО-НИСКИ ОТ 0,5MPA. РЕЛЕТО ЗА НАЛЯГАНЕ S 516 ПОДАВА КОМАНДА ЗА СВАЛЯНЕ НА ПОЗИЦИИ ПРИ НАЛЯГАНЕ В КОМАНДБИЯТ РЕЗЕРВОАР 908/1 ЗА АВТОМАТИЧНАТА СПИРАЧКА, ПО ГОЛЯМО ОТ 0,04MPA.
ОТ РЕЗЕРВОАРА ЗА КОМАНДНИЯТ ВЪЗДУХ 904 С НАЛЯГАНЕ 0,47MPA СЕ ЗАХРАНВАТ СЛЕДНИТЕ АПАРАТИ:
-ИЗПУСКАТЕЛНИТЕ ВЕНТИЛИ 927/1,2, НА ГЛАВНИТЕ ВЪЗДУШНИ РЕЗЕРВОАРИ ПРЕЗ КРАНОВЕТЕ 970/1,2, ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИТЕ ВЕНТИЛИ У125 И У126;
-АПАРАТНИЯТ ШКАВ ПРЕЗ КРАНА 969/2;
-КОНТАКТОРЪТ ЗА ВЛАКОВО ОТОПЛЕНИЕ ПРЕЗ СЪЕДИНИТЕЛНИЯТ РЪКАВ 948/9 И КРАНА 969/1;
-ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИЯТ ВЕНТИЛ У103 НА ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНАТА СПИРАЧКА ПРЕЗ КРАНА 963/3 И РЕГУЛАТОРА 921 (0.38MPA).
НАЛЯГАНЕТО В КОМАНДНИЯТ РЕЗЕРВОАР 904 СЕ КОНТРОЛИРА ЧРЕЗ МАНОМЕТЪРЪТ 934 , КОНДЕНЗАТЪТ СЕ ИЗПУСКА ЧРЕЗ ПРОДУХВАТЕЛНИЯТ КРАН 967/1.
РАБОТНИЯТ ЦИЛИНДЪР НА ТОКОПРИЕМНИКА СЕ ЗАХРАНВА С СГЪСТЕН ВЪЗДУХ ОТ ВЪЗДУХОПРОВОДА С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ИЛИ ОТ СПОМАГАТЕЛНИЯТ КОМПРЕСОР 901 ПРЕЗ РЕГУЛАТОРА 920/1 (0,47MPA), ПРЕЗ КРАНА 968 И ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИЯТ ВЕНТИЛ У121, КОИТО СЕ КОМАНДВА ОТ ПУЛТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ.
РАБОТНИЯТ ЦИЛИНДЪР НА ГЛАВНИЯТ ВЪЗУХЕН ПРЕКАСВАЧ Q 02 И РЕЗЕРВОАРЪТ МУ (110L) СЕ ЗАХРАНВАТ СЪС СГЪСТЕН ВЪЗДУХ ПРЕЗ КРАНА 960 И ФИЛТЪРА 937/2. НАЛЯГАНЕТО СЕ РЕГУЛИРА ЧРЕЗ МАНОМЕТЪРА 933.
НА ЛОКОМОТИВА Е МОНТИРАНА ПЯСЪЧНА ИНСТАЛАЦИЯ. ТЯ СЕ ЗАДЕИСТВА ОТ МАШИНИСТА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИТЕ ВЕНТИЛИ У131 И У132, КОИТО УПРАВЛЯВАТ ВЕНТИЛИТЕ 926/1 И 926/2.
ВЕНТИЛЪТ 926/1 ПОДАВА ВЪЗДУХ КЪМ ПЯСАЧНИТЕ БУНКЕРИ НА 1-ВА И 3-ТА КОЛООС, А 926/2- КЪМ 2-РА И 4-ТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ.
ЗВУКОВИ ПРЕДУПРДИТЕЛНИ СИГНАЛИ СЕ ПОДАВАТ ОТ МАШИНИСТА ЧРЕЗ ТИФОНА 929, ЗАДЕИСТВАН ОТ ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИЯТ ВЕНТИЛ У127 ИЛИ ЧРЕЗ СВИРКАТА 930, ЗАДЕИСТВАНА ОТ ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИЯТ ВЕНТИЛ У129. ТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАДЕИСТВАТ И ЕДНОВРЕМЕННО.


ПНЕВМАТИЧНА СХЕМА

Публикувай отговор

Обратно към “Електрически маневрени локомотиви серия 60 и 61 | Electric shunting locomotives”