Бвзр "Чайка" заминава от Гара София

С лок. 44 098.2.