Възстановителен ремонт на локомотив 64.19: Повредено помпено колело на ІІ-ри хидросъединител

Повреден лагер е довел до унищожаването на хидросъединителя. Помпеното и турбинно колела стават само за Музея на проста??ката, дива??ка и ду??манска експлоатация на ПЖПС!