Възстановителен ремонт на локомотив 64.19: Унищоженият ІІ-ри хидросъединител на ХПК

Гледката не е за хора със слаби сърца…