Възстановителен ремонт на локомотив 64.19: І-ви хидросъединител на ХПК

Така изглежда здравия хидросъединител.