Възстановителен ремонт на локомотив 64.19: Хидропредавателна кутия GSR 12/3,7 с ходообръщател

Най-сетне тези агрегати са свалени и започва и тяхната ревизия.