Възстановителен ремонт на локомотив 64.19: Работната площадка, на която се извър??ва ремонта на локомотива

Да се надяваме скоро да започнат монтажните дейности.