Възстановителен ремонт на локомотив 64.19: Елементи от пулта и командно-приборната арматура

Боядисани и чакащи да бъдат монтирани в будката.