Възстановителен ремонт на локомотив 64.19: Кран-ма??инист Knorr St-124/IV

Готов от ремонт, чака да бъде гачен на локомотива.