Възстановителен ремонт на локомотив 64.19: Приборен панел от пулта

Намерихме вече и оборотомер, останалите уреди също се чакат.