Възстановителен ремонт на локомотив 64.19: Пулт за управление след дробиструене и грунд

Положен е двукомпонентен грунд, който има гаранция 10 години.