"Ди??ев" от Хърватска

Локомотив серия 1 142 на Хърватските железници, познат като "Лепа Брена" на гара Шид. Тези локомотиви са част от конструкция, търпяла усъвър??енстване до 1994 г.