Дизел на БЖК

Често виждам ма??ината тези дни да вози релси, но не знам точно за къде.