??зваждане на локомотив V22-360 от дупката :)

Локомотив V22-360 на "СК13-Трансстрой" АД бе превозен с камион от МС "Свети Наум" до стартова ??ахта при "Триъгълника".