??зглед от г. Дъбово

В далечината се вижда 46 211.9 начело на БВ към София.