Локомотива обслужва атракционен влак в междугарието Кърджали-Момчилград

След дълго време пак към Подкова.