Локомотив 66.02 като паметник пред депо Дупница

Ма??ината си има кабелаж, оборудване, ХПК, липсват 2 бр. ГВР-та, компресор, двигател, а от днес и MSW-то.