миг носталгия

01.23 пред тунел номер 3 по втора линия