По първи жаби: 441-321 – към мястото на ма??иниста

Да нахълта?? в Жабе със ??ирокоъгълна оптика – все едно дай на луд картечница 🙂