03.12 маневра в ГО

"Тройката" излиза от депо да се закачи за атракциона.