03.12 – маневра в Търново

Прегариране за БВ 4692.