03.12 на БВ 4692 ВТн – Р

ТСВ-то за бързия атракцион пристига в Търново