46 002.2 и 44 179.0

Станимирката пристигна с товарен влак на гара София,44 179.0 потегля с влак Бв 5625