Парченце забравена история…

Локомотив серия 666 на Сръбските железници тъне в забвение в едно от халетата на депо "Маки??". Локомотивите от този тип са само 4 на брой, закупени с кредит от С??В(2 бр.) и със средства на ЖТП-Београд(2 бр.) за нуждите на правителствената железопътна служба – обслужване на влака "Плави воз" на юголидера Йосип Броз Тито. След … Продължение Парченце забравена история…