Нестандартна конфигурация… ??ли кой ще дърпа, кой ще бута?

Локомотив 81 008-5 се прикача за да изтегли ретро състава на атракционен пътнически влак 16194, който току – що е пристигнал в гара Септември. В същото време, парният локомотив 609-76 още не се е откачил от състава.