TENT 441-01: В кабината на ма??иниста

Локомотив серия 441 на ТЕЦ "Никола Тесла" – Обреновац, Сърбия пристига на ревизия в депо "Маки??" в Белград.