The Runway train

Влакът Мездра – Враца – Мездра, който се прочу след като електричка от серия 32 "летя" близо 50 километра без спирачки след замръзване на спирачния въздухопровод.