Купе на пътнически вагон серия 37

??звестни още като "Митеранките", вагоните серия 37 са доставени през 90-те години в общо 17 бр. ??зползвани са за бързи влакове по мар??рутите София – Пловдив – Кюстендил – София – Монтана и София – Кюйстендил. В момента три от тези вагони са запасени за музейни цели.

Лъч надежда за пътническите превози в БДЖ

Лятото на 2007 г., у нас са доставени малка бройка красиви бели вагони с червена линия по средата. Цари възторг – ще имаме евровлакове. Но този възторг бе кратък, защото както винаги на??ите остри криви бързо износиха бандажите на новите вагони.