Все още в експлоатация

Диспечерската централизация София – Карлово все още държи геройски и осигурява безопасното движение на влаковете. Участъкът се ръководи от един влаков диспечер, което е наложило известни промени, свързвани с обособяване на едно работно място.