35.05

35.05 музеен експонат подготвен от депо ГО, намиращ се на Царева Ливада

Към депото

Парна ма??ина 01,23 се прибира в депо Септември след като е пристигнала с атракционен влак от София. 30,08,2008

Локомотив №148

Локомотив от тип Р-3/3 z, използван по първата железопътна линия у нас от Русе до Варна, открита за експлоатация през 1866 г. Локомотивът е експониран като стационарен експонат в Музея на транспорта в гр. Русе.