86 001-8 при доставката си за Булмаркет: Състояние на кабината

Локомотивите се доставиха от Датските железници за нуждите на "Булмаркет – ДМ" ООД. У нас им се извър??и ремонт, оборудване съгласно на??ите разпоредби и сертификация и сега локомотгивите теглят влакове предимно по 8-ма и 9-та линии.