42 077-8: Кабина за управление

Кабина №2 на последния запазен и годен за възстановяване в движение локомотив, представител на серия 42. Снимката е направена в рамките на проект "Дигитално фотозаснемане на електрически локомотив 42 077.8", подкрепен от "БДЖ – ЕАД"